ES | CA
ES | CA

Recobriments

Usos mes comuns:

Oficines · Locals comercials · Botigues · Negocis · Ús escolar · Ús sanitari (clíniques, hospitals, sales blanques...)

Tipu de recobriments

Autoportants

Paviment especial per a revestir zones d'alt trànsit on és necessari poder aixecar el terra en qualsevol moment. Llosetes i làmines de PVC autoportants. Paviment vinílic, heterogeni, flexible, amb disseny no direccional, de còmode manteniment i gran absorció acústica.

Continus

Els recobriments continus, requereixen una instal·lació enganxada i soldadura en calenta entre vestidures. Els recobriments continus són solucions sòlides i resistents ideals per a zones de trànsit intens i molt intens i es recomanen especialment per a aplicacions en segments com a sanitat i educació per la seva resistència i fàcil neteja. També existeixen versions acústiques, conductores de l'electricitat estàtica, dissipadores i antilliscants.

Passatge Posoltega 3, local 7 Zona CC La Maquinista, 08030 Barcelona | +34 93 117 97 85 | info@facilityoffice.es