ES | CA
ES | CA

Serveis

  • Muntatge de terres tècnics i recobriments.
  • Substitució de rajoles danyades.
  • Reparació (anivellament i ajustament de terre existent).
  • Lliurament de material en obra amb camions amb plataforma i camions tràiler.
  • Descàrrega i apilament en planta de material.

Passatge Posoltega 3, local 7 Zona CC La Maquinista, 08030 Barcelona | +34 93 117 97 85 | info@facilityoffice.es