ES | CA
ES | CA

PAVIMENTS ESD I SALES BLANQUES

És segur i es manté segur. Paviment tècnic avançat que ha estat dissenyat específicament per controlar les descàrregues estàtiques en zones sensibles com les sales blanques, els quiròfans i la indústria electrònica.

Passatge Posoltega 3, local 7 Zona CC La Maquinista, 08030 Barcelona | +34 93 117 97 85 | info@facilityoffice.es