ES | CA
ES | CA

adhesiu cues

Adhesiu uretànic mico component sense dissolvents de curat per humitat, desenvolupat especialment per a l'acoblament d'elements prefabricats destinats a l'aïllament.
 
Propietats: Es caracteritza per tenir una velocitat d'enduriment mitjana en presència de la humitat. Per al pegat de materials com: - Fusta / escuma de Poliuretà o poliestirè - Estratificats / llana de roca - Fusta / fusta - Alumini o acer emprimat - Polièster estratificat - Panells de guix, fibrociment Es recomana la realització d'assaigs previs al encolat d'un nou material. Característiques tècniques: Base: prepolímer de poliuretà Color: Beix Viscositat a 23 ° C: aprox. 5.000 més continguts sòlid: aprox. 100% Densitat: 1.2 g / cm3 Resistència del film sec: Resistent a l'aigua, gran resistència a la calor i als molts dissolvents.

Passatge Posoltega 3, local 7 Zona CC La Maquinista, 08030 Barcelona | +34 93 117 97 85 | info@facilityoffice.es