ES | CA
ES | CA

Rajola revestida

CARA SUPERIOR

LAMINADOS d'alta pressió (estratificats o HPL)
Composta de fulles superposades de paper impregnades amb resines termo enduribles, polimeritzades a alta pressió i alta temperatura.

Vinílics (PVC)
Són derivats d'un compost de resines viníliques plastificants i estabilitzants, de càrregues inerts i pigments

linòleums
És un material creat a base de matèries primeres vegetals, sobre una base de jute

PETRIS / CERÀMICS
Es tracta de marbres, granits, Gress, compactes polits, terratzos, pissarres, etc.

FUSTES
Qualsevol fusta noble en tauletes d'un format que encaixi dins les nostres dimensions.

Cant perimetral: constituït per material plàstic autoextingible adherit mitjançant cola termo fusible, disponible en una àmplia gamma de colors per a la seva combinació.

Nucli: és la part interna de la rajola, formada per un tauler de partícules de fusta d'aglomerat de primera qualitat.

CARA INFERIOR

cara inferior oferim la possibilitat de subministrar làmina d'alumini de 100 micres ò lamina d'acer galvanitzat d'E = 0,5 mm, aquest últim és recordable si busquem millors prestacions de resistència a el foc.

Rajola revestida

Rajola revestida

Passatge Posoltega 3, local 7 Zona CC La Maquinista, 08030 Barcelona | +34 93 117 97 85 | info@facilityoffice.es