ES | CA
ES | CA

Suports sòls tècnics Pedestals

És la part sobre la qual descansa la rajola, des d'un mínim de 80 mm d'AST (alçada de sòl acabat) i una alçada màxima de 1500 mm, ens permet ajustar l'altura a les necessitats dels nostres clients, per poder ajustar sòls desnivellats, aquests suports poden ser roscats o passant i també poden estar travats entre si per unes peces opcionals trucades travessers / travessers procurant una major resistència si fos necessari.

Normal / Conductiva

Descripció: producte format per quatre parts, sent aquestes base, cap, tub, coixinet i femella d'anivellament i bloqueig.

Base: composta per un plat d'acer laminat i estampat en fred amb un diàmetre de 85x2 mm de gruix a la qual es solda un tub de 22x1,5 mm i roscat a M16, acabat zincat passivat anticorrosió i amb altura variable en funció de la instal·lació a executar.

Cap: Peça d'acer laminat i estampat de 85 mm de diàmetre i 2 mm de gruix al que se li solda una vareta roscada M16 d'altura variable amb acabat final zincat passivat anticorrosió.

Coixinet: element de polietilè lineal modelat per injecció de forma plana, col·locat sobre el cap del suport comportant a la rajola guia i esmorteït de sorolls alhora que impedeix qualsevol desplaçament d'aquestes.

Femella d'anivellament i bloqueig: femella hexagonal d'acer per al suport passants i niló per als suports roscats. S'utilitzen per regular l'alçada del suport i bloquejar-alhora que procura més resistència.

Pedestals

Suports sòls tècnics Pedestals

Passatge Posoltega 3, local 7 Zona CC La Maquinista, 08030 Barcelona | +34 93 117 97 85 | info@facilityoffice.es