ES | CA
ES | CA

Travessers

També anomenat travesser, amb 537mm de longitud i 1 mm de gruix és d'obligat ús quan l'altura del sòl supera els 250mm.Es un element d'unió entre suports, formant una trama que aporta estabilitat i incrementa les càrregues admissibles, permet un excel·lent ajustament i procura al conjunt gran solidesa. Per aconseguir una perfecta estabilitat, es col·loca una làmina adhesiva de PVC de petit gruix, però d'elevada densitat. El travesser està fabricat amb xapa d'acer galvanitzat del tipus FeP02G (segúnnormaUNE36-130-91óEN10142) o alumini d'1 mm de gruix.

Suports i travessers

Travessers

Estructura Heavy Duty (gran càrrega)

Travessers

Suports

Travessers

Suports roscats

Travessers

Passatge Posoltega 3, local 7 Zona CC La Maquinista, 08030 Barcelona | +34 93 117 97 85 | info@facilityoffice.es