ES | CA
ES | CA

Terres tècnics

TERRA TÈCNIC o P.E.R (Paviment Elevat Enregistrable)

El terra tècnic enregistrable, és un sistema modular auto-portant compost per cinc parts clarament definides.

Els productes fabricats per de la nostra empresa matriu estan acreditats i assajats amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2008, per a la fabricació de terres tècnics, així com el Marcat CE per a terres elevats enregistrables, aquest últim d'acord amb les normes UNE-EN 14342:2006 (terres de fusta, característiques, avaluació de conformitat i marcat), UNE-EN 14041:2005 (Recobriments de terres resistents, tèxtils i laminats característiques essencials), UNE-EN 12825:2002 (Paviments elevats enregistrables), UNEIX 41953:1997 (Paviments elevats enregistrables, Instal·lació i Manteniment) UNEIX 23727:1990 (Assajos de reacció al foc dels materials de construcció, Classificació dels materials utilitzats en la construcció).

Passatge Posoltega 3, local 7 Zona CC La Maquinista, 08030 Barcelona | +34 93 117 97 85 | info@facilityoffice.es