ES | CA
ES | CA

Neteja de terra tècnic

El servei de neteja de sòl tecnic aporta la reaprofitacion del mateix una vegada s'efectua la desisntalacion d'una oficina, retirant els paviments instal·lats tals com PVC autoportants moquetes etc...

Abans de retirar restes de cola dels paviments instal·lats

Neteja de terra tècnic

Abans de retirar restes de cola dels paviments instal·lats

Neteja de terra tècnic

Un cop efectuada la neteja del terra tècnic

Neteja de terra tècnic

Un cop efectuada la neteja del terra tècnic

Neteja de terra tècnic

Passatge Posoltega 3, local 7 Zona CC La Maquinista, 08030 Barcelona | +34 93 117 97 85 | info@facilityoffice.es